Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2021

Đồng Hành Cùng Nhân Dân Đồng Tâm

 Đồng Hành Cùng Nhân Dân Đồng Tâm

Mời xem youtube: Cụ Kình qua đời như thế nào?

  • CSVN không thể lợi dụng dịch Corona Vũ Hán để chạy tội hoặc nhận chìm Đồng Tâm
  • Tội Ác Trời Không Dung,Đất Không Tha!
  • Khẩn yêu cầu gia dình Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Đức Chung (gồm vợ con, giòng họ nội ngoại ) lên tiếng trước khi chúng tôi ghi tên


  
  Ai giết Cụ Kình?
*Toàn Ban Biên Tập Đối Thoại cầu nguyện Cụ sớm về cõi bình an
*  Cụ đã hy sinh không chỉ cho nhân dân Đồng Tâm mà cho cả khối dân oan

Mời xem youtube: Cụ Kình qua đời như thế nào?


Mời xem youtube: Cụ Kình qua đời như thế nào?

Mời xem youtube: Cụ Kình qua đời như thế nào?

Mời xem youtube: Cụ Kình qua đời như thế nào?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét