Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2020

Chúng tôi đã kiểm điểm rồi

Chúng tôi đã kiểm điểm rồi
Nguyễn Thùy Dương
28-11-2020
Tiengdan

Ông Vũ Anh Tú – Vụ Phó Quy Hoạch Kiến Trúc – Bộ Xây Dựng phát biểu trong buổi đối thoại với dân Thủ Thiêm hôm qua cho hay: “Bản đồ quy hoạch (đang nói tới bản đồ gốc 367/1996) không tìm thấy, Bộ Xây Dựng đã bị kiểm điểm, cá nhân chúng tôi (ý nói cán bộ đang phát biểu) cũng đã thực hiện kiểm điểm về trách nhiệm này.”

Cuộc đời của hơn 60.000 con người được bù đắp qua những bản kiểm điểm? Từ khi nào vận mệnh Nhân Dân lại trở nên rẻ rúng như con cá, mớ rau ngoài chợ như vậy?

Không dừng lại ở đó ông Tú còn nói “…Chúng ta không đi xác định các bản đồ có tính pháp lý (bản đồ Quy hoạch hợp pháp). Như đã nói chúng tôi đã chịu trách nhiệm (kiểm điểm) khi không tìm thấy bản đồ.”

Ủa rồi không tìm thấy bản đồ, rồi kiểm điểm, rồi giờ không nói chuyện xác nhận pháp lý là sao? Nói năng huề tiền sỉ nhục người thiểu năng vậy là sao? Ủa! Anh chịu trách nhiệm ra sao là việc của anh, của tổ chức đẻ ra cái tổ chức của anh. Cái việc chịu trách nhiệm của anh bự như con cá nhà táng hay gì mà anh chịu trách nhiệm rồi thì bà con Nhân dân đừng bàn chuyện pháp lý nữa. Cái việc chịu trách nhiệm của anh thay được tính pháp lý hả gì?

Thậm chí anh Tú còn ứng dụng phép chơi ghép hình trong phản biện: anh Tú cho hay các bản đồ báo cáo mang tính chất tham khảo, bản đồ dự kiến khi đối chiếu trùng nhau thống nhất với nhau.

Anh có biết chính quy khác tham khảo chỗ nào, dự kiến ra sao không anh? Là mấy cái kia vẽ sai, có 1 đứa đúng thì đứa đúng được chọn làm chính quy. Giờ anh làm mất thằng đúng anh thế bằng thằng sai giống giống vậy mà anh nói được à? Anh muốn xếp hình thì đi chỗ khác, chỗ đối thoại toàn người già xếp không ai coi đâu anh!

Bởi vậy, dân hỏi mỗi bản đồ phải kèm theo tờ trình, mỗi tờ trình đính kèm bản đồ. Hai thứ này không thể tách rời. Dân đòi 2 Tờ trình của hai bản đồ vào thời điểm đó đâu? Cái anh bặt tiếng luôn…

Vụ Phó vụ Quy Hoạch Kiến Trúc – Bộ Xây Dựng mà ăn nói cho đến kiến thức như vậy đó. Đất nước có khi nào được như thế này chưa?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét