Wednesday, February 17, 2021

Quân Trung Quốc đã thảm sát dân mình như thế nào?

Quân Trung Quốc đã thảm sát dân mình như thế nào?
Lê Đức Dục
17-2-2021
Tiengdan

Những thước phim về giếng chôn người ở Cao Bằng được khai thác từ kho phim tư liệu của AP News:

Video Player
00:00
01:30

 Xem video

Hôm nay nhân viết chuyện Tổng Chúp, một người bạn gửi cho mình cái clip và nói là chưa chắc chắn có phải Tổng Chúp không.

Nhưng mình đã lên hiện trường, căn cứ vào hình ảnh trong phim, gần như đó chính là giếng nước bị quân Trung Quốc ném xác dân mình xuống. Tất cả 43 người đều bị chúng giết bằng dao như cách bọn đồ tể Pôn Pốt vẫn làm.

Người khai thác những thước phim này từ kho tư liệu của AP news là một bạn trẻ. Và khi vào FB của bạn trẻ này (Quang Vien-Hong) mình càng tin rằng cho dù ai đó muốn che dấu bôi xóa thì vẫn có những con dân nước Việt lặng lẽ tìm kiếm và gìn giữ. Và vì thế, bạn có thể không tin bất cứ chủ nghĩa nào nhưng bạn hãy tin vào Tổ quốc.

Cuộc thảm sát diễn ra vào ngày 9-3-1979.

Ngày quay thước phim này là 24-3-1979.

Hơn hai tuần sau đó. Những thi thể đã bị phân hủy.

Nhưng nỗi đau thì sau 42 năm hay lâu hơn nữa vẫn khó lòng phân hủy!

Di tích này có thể bị người ta cố tình làm cho hoang phế và lãng quên nhưng thước phim này sẽ còn mãi!

Những thước phim này hơi sốc, nhưng lịch sử cần được gìn giữ chân thật trụi trần như thế!

No comments:

Post a Comment