Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2021

VNTB – Đảng cần làm gì trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch? Nguyễn Huỳnh (ghi nhận)

VNTB – Đảng cần làm gì trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch?
Nguyễn Huỳnh (ghi nhận)
26.03.2021 12:28
VNThoibao

(VNTB) – Hiện nay, các thế lực thù địch đang tập trung chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam với nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi, thâm độc

“Hiện nay, các thế lực thù địch đang tập trung chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam với nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi, thâm độc nhằm hạ thấp uy tín, vai trò của Đảng trước nhân dân, tiến tới xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với cách mạng Việt Nam”.

Chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng” ở các tờ báo thuộc Đảng bộ địa phương, thường có nội dung với các cảnh báo như đoạn trích trên.

Vậy cần làm gì để giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch?

Vì lý do là vấn đề mang tính nhạy cảm chính trị, xin được ẩn danh người nêu ý kiến.

Ghi nhận của biên tập viên Nguyễn Huỳnh, trang Việt Nam Thời Báo.

Một.

Nhân dân ủy thác cho Đảng Cộng sản Việt Nam vai trò lãnh đạo nhà nước. Đảng phải trung thành và đại biểu xứng đáng cho lợi ích của nhân dân và đất nước, chịu trách nhiệm trước nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Trong nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân thì nhân dân là chủ thể quyền lực. Vai trò Đảng lãnh đạo Nhà nước về bản chất là do nhân dân ủy thác cho Đảng. Sự ủy thác đó có thể được ghi nhận trong Hiến pháp thông qua thủ tục lập hiến.

Và để thực sự giám sát thì cần sớm xây dựng Luật về Đảng và sự lãnh đạo của Đảng. Vấn đề này cần thiết đối với cả đất nước và Đảng.

Hai.

Người dân cần sự cam kết cụ thể của Đảng về ít nhất là 9 nội dung cụ thể sau đây:

1. Trong xã hội dân chủ, Đảng chính trị trở thành đảng cầm quyền, thông bầu cử tự do theo pháp luật.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, là đội tiên phong và đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc; là trung tâm đoàn kết và hòa hợp dân tộc, thực hành dân chủ, thúc đẩy tiến bộ xã hội.

Vậy thì kiên quyết Đảng không được trao quyền lực và lợi ích nào khác ngoài quyền lực và lợi ích của nhân dân. Tuy nhiên những gì xảy ra trong lãnh vực đất đai như ở Thủ Thiêm, Đồng Tâm, Lộc Hưng cũng nhiều nơi khác cho thấy đã không hẳn như vậy về chuyện quyền lực Đảng.

3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật và gương mẫu thực hiện Hiến pháp và pháp luật. Đảng phải tôn trọng Nhà nước, Đảng không được bao biện, làm thay công việc của Nhà nước và của đoàn thể.

Vậy thì trước tiên cần làm rõ “pháp luật của Đảng” là gì?

4. Đảng tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên để giới thiệu với nhân dân bầu vào các vị trí đại diện của Nhà nước và đoàn thể, hoặc để được bổ nhiệm vào các cơ quan nhà nước và đoàn thể. Đảng tôn trọng, trân trọng cán bộ ngoài Đảng và cán bộ ngoài Đảng bình đẳng với cán bộ là cán bộ đảng viên.

Điều trên có nghĩa là chấm dứt chủ nghĩa lý lịch.

5. Đảng phải có cơ chế lắng nghe và phản hồi ý kiến góp ý, phản biện của của nhân dân; Đảng tin dân, kính trọng dân, dựa vào nhân dân, làm lợi cho nhân dân. Có cơ chế để nhân dân tham gia xây dựng Đảng và phát triển đất nước.

Trải nghiệm từ việc nhiều người bị chụp mũ chính trị hóa khi tham gia phản biện, đủ làm nản lòng ở cả người kiên nhẫn nhất trong thiện chí đóng góp.

6. Đảng chịu sự giám sát của nhân dân: công dân, đại diện nhân dân giám sát quá trình ra quyết định, hệ quả các quyết định của Đảng liên quan tới công dân và quốc gia; có quyền kiến nghị, tỏ thái độ tán thành hay không tán thành về quyết định ấy, hoặc kiến nghị xử lý…, hoặc qua bỏ phiếu tín nhiệm của nhân dân.

7. Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân về quyết định của mình. Cơ quan đảng phải có trách nhiệm giải thích, giải trình, hoặc thay đổi quyết định sai trái, xử lý những người sai phạm, từ chức cá nhân, hoặc chịu truy tố… tùy theo mức độ sai phạm…

8. Là Đảng cầm quyền, Đảng nắm và sử dụng quyền lực nhà nước, phát huy cao nhất quyền lực của nhân dân, vì nhân dân, Đảng cần có cơ chế độc lập kiểm soát quyền lực của Đảng từ bên trong và bên ngoài, phát huy dân chủ, chống độc đoán, chuyên quyền, Đảng cầm quyền theo Hiến pháp và luật pháp, và chịu trách nhiệm trước Hiến pháp và luật pháp.

Để làm tốt yêu cầu trên, cần thiết có nền báo chí độc lập song song báo chí định hướng của Tuyên giáo Đảng.

9. Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm công dân không phải là do Đảng và Nhà nước định ra, sang nhượng hoặc ban phát, mà ngược lại, quyền hạn và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước là do nhân dân ủy thác.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét