Saturday, May 1, 2021

30.04.2021

  • 46 năm quê hương chìm trong bóng tối
  • Kính mời nghe nỗi lòng của người sống cũng như của người vắng bóng:

Duy Khánh: Hòa Bình Ơi, Việt Nam Ơi

Lê Uyên: Hòa Bình Ơi. Việt Nam Ơi

Phương Dung-Trung Chính-Doanh Doanh: Hòa Bình Ơi, Việt Nam Ơi

Duy Khánh: Quê Hương Bỏ Lại

Hương Lan: Quê Hương Bỏ Lại

Duy Khánh: Người Lính Già Xa Quê Hương

Hoàng Thục Linh: Cái Cò

Băng Tâm: Cái Cò

 

No comments:

Post a Comment