Thứ Hai, 26 tháng 4, 2021

Nguyễn Hồng Lam - Khẩn thiết : Đừng bắn pháo hoa !

Nguyễn Hồng Lam - Khẩn thiết : Đừng bắn pháo hoa !
dimanche 25 avril 202
Thuymy

Hà Nội đã quyết định bãi bỏ chương trình bắn pháo hoa dịp 30/4. Nhưng nhiều địa phương khác, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh (4 điểm bắn) thì vẫn duy trì kế hoạch này.

Xin hãy nhìn sang Ấn Độ, hoặc gần hơn - Campuchia - mà ngừng hân hoan lại, trước khi quá muộn.

Lần này, dừng bắn pháo hoa không phải chỉ là để tiết kiệm. Cũng không là ý chí chính trị hòa hợp dân tộc vốn viễn vông và dễ gây tranh cãi. Dừng bắn pháo hoa trong kỷ niệm ngày thắng cuộc là một biện pháp cần thiết để tránh, giảm thiểu bớt khả năng thua cuộc có thể xảy ra.

Ngày 30/4 năm xưa, Tổng thống Dương Văn Minh chấp nhận đầu hàng là để Sài Gòn và phần còn lại của miền Nam bớt đổ nát, bớt máu xương của hàng vạn sinh linh. Quyết định đó khó hơn rất nhiều so với quyết định dừng bắn pháo hoa 30/4 năm nay, cũng là để cứu hàng vạn sinh linh trước một cuộc đại chiến khác.

Kể cả có phải đem toàn bộ pháo hoa đã chuẩn bị ngâm xuống sông Sài Gòn, đó cũng không hề là lãng phí, không hề là thất bại. Không vì quy trình, kế hoạch nào hết. Mọi cuộc chiến, khi đã xảy ra thì sẽ không có tuần tự hay giới hạn, không tuân theo quy trình. Covid-19 là một cuộc đại chiến. Dừng, ngăn, né tránh cuộc chiến là sáng suốt và can đảm.

Kẻ thắng người thua, tên tuổi đều được nhắc trong lịch sử. Trước sinh mạng vạn dân, triệu dân thì không cần lưỡng lự. Việc dễ, sao không làm ? Là lãnh đạo nghĩ lớn, chớ chê việc nhỏ mà không làm !

NGUYỄNHỒNG LAM 25.04.2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét