Sunday, April 11, 2021

Nhật ký Bắc Kinh (07/12/20): Tập Cận Bình và Đại học Thanh Hoa

Nhật ký Bắc Kinh (07/12/20): Tập Cận Bình và Đại học Thanh Hoa
Nguồn: Tetsushi Takahashi, Beijing Diary, Nikkei Asian Review, 12/2020.
Người dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy
11.04.2021
NghiencuuQT
No comments:

Post a Comment