Monday, May 3, 2021

Một TÀI LIỆU VÔ CÙNG QUÝ BÁU - THU THẬP RẤT CÔNG PHU

Một TÀI LIỆU VÔ CÙNG QUÝ BÁU - THU THẬP RẤT CÔNG PHU
(tổng cộng có 113.251 tấm ảnh)

  • Đằng sau mỗi một tấm hình nhỏ mặt tiền là cả trăm hoặc vài chục tấm hình khác
  • Tổng cộng có lẽ phải là cả ngàn tấm hình hoặc hơn nữa! 
  • Xem phải nhiều ngày, nhiều tuần lễ, nhiều tháng, nhiều năm mới hết. 
  • Một kho tàng lịch sử bằng hình ảnh quý báu.

http://www.flickr.com/photos/ 13476480@N07/sets/

No comments:

Post a Comment