Sunday, May 2, 2021

Phát hành phim Australia The New Homeland

 Phát hành phim Australia The New Homeland

Kính  gởi Quý  vị và Thân hữu

 

Tưởng niệm biến cố lịch sử ngày 30 tháng 4, Vietnam  Film Club hân hạnh giới thiệu cuốn phim tài liệu bằng song ngữ Anh-Việt Australia - The New Homeland, gồm:

 

VFC -  Australia The New Homeland (Trailer)

https://youtu.be/G6YNzSefob0

 

VFC - Australia The New Homeland (Part 1)
https://youtu.be/_8RM-OctZGY

VFC - Australia The New Homeland (Part 2)

https://youtu.be/2FugF1pnN0g

 

Cuốn  phim  được  thực  hiện nhân  kỷ  niệm  45  năm  thành  lập  Cộng  Đồng  Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu (Vietnamese Community in Australia). 

 

Vietnam Film Club chân thành cảm ơn Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu đã hỗ trợ tích cực về phương tiện và các cuộc phỏng vấn những nhân vật Việt - Úc liên quan đến sự thành lập, tổ chức và phát triển Cộng Đồng trong 45 năm qua.

 

Trân trọng giới thiệu

 

Vietnam Film Club

www.vietnamfilmclub.org

vnfilmclub@gmail.com

 

 No comments:

Post a Comment