Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

Thách dám tước học hàm giáo sư của mấy ngài đạo văn

Thách dám tước học hàm giáo sư của mấy ngài đạo văn
Chu Mộng Long
26-5-2021
Tiengdan

Chúc mừng Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn được Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng giáo sư nhà nước.

Báo nhắc vai trò công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư của Hội đồng do ông Sơn đứng đầu và nhấn mạnh: “Hội đồng Giáo sư nhà nước cũng xét hủy bỏ công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư với người bị phát hiện không đủ tiêu chuẩn”.

Báo chí xỏ lá. Bởi điều quy định này có từ khi có Hội đồng giáo sư nhà nước chứ không phải do Tân Bộ trưởng đưa ra. Cũng như thế, khi trao quyền bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư cho các Hội đồng khoa học và đào tạo ở cấp trường, viện và học viện, Thủ tướng cũng trao luôn cả quyền miễn nhiệm khi phát hiện không đủ tiêu chuẩn hoặc sai phạm.

Nhưng sự thật là đã có ai dám tước học hàm hoặc miễn nhiệm các giáo sư, phó giáo sư đã được công nhận hay bổ nhiệm xong? Khi các vụ đạo văn bị báo chí và công luận phơi trần ra đến mức thừa bằng chứng – không công trình nào không đạo văn – các hội đồng ấy đã làm gì? Giáo sư thì vẫn là giáo sư muôn đời, ngang hàng thánh hiền mà nhân loại tôn thờ, đố ai dám động tới?

Vào Tam quốc hỏi Tào Tháo: “Dân phạm luật thì xử thế nào?” Tháo nói: “Nặng thì chặt đầu, nhẹ thì đánh một trăm trượng. Tội chết có thể miễn nhưng tội sống thì không thể tha!” Hỏi tiếp: “Vậy nếu giáo sư, phó giáo sư đạo văn thì xử tội gì?” Tào Tháo nói: “Đạo văn là ăn cắp trí tuệ, tức lấy não người khác thay não của mình. Nhục quốc thể. Chém!” Hỏi tiếp: “Nếu Thừa tướng cũng mắc hành vi ăn cắp đó thì xử ra sao?” Tháo cười lớn: “Ha ha… Nếu ta phạm tội đó thì… cắt tóc thay đầu vậy!”

Vừa rồi hỏi dân Bắc Hà, rằng trường hợp mấy ngài giáo sư đạo văn có bị gì không? Dân Bắc Hà đáp ngay: “Râu tóc mấy ngài đó vẫn còn nguyên! Các ngài đó còn thách: đứa nào đủ tư cách tước giáo sư, phó giáo sư của chúng tao? Kết quả là một sợi tóc hay sợi lông của các ngài vẫn thiêng liêng bất khả xâm phạm!”

Mà thiêng liêng thật. Vì xét đến cùng, đạo văn ở xứ sở này là một tôn giáo được nâng cấp từ đạo mẫu! Mà đạo mẫu thì đã được truyền bá cho các cháu từ thánh đường mầm non đến tiểu học để khi lớn lên các bé thành giáo sư làm giáo chủ cho hoạt động đạo văn như một niềm tự hào chính đáng…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét