Thứ Năm, 23 tháng 9, 2021

Mai Bá Kiếm - « Truy tìm F0 » cùng lập trường « xây dựng chủ nghĩa xã hội » ?

Mai Bá Kiếm - « Truy tìm F0 » cùng lập trường « xây dựng chủ nghĩa xã hội » ?
mercredi 22 septembre 2021
Thuymy


Năm 2013, khi góp ý “Lời nói đầu” trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích sự khác biệt giữa hai từ: “Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng chủ nghĩa xã hội còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”.

Năm 2021, không biết ai chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh phải xét nghiệm trên diện rộng để truy tìm hết F0, khiến giới chuyên môn y tế thắc mắc. Chừng nào truy tìm hết F0, và bóc tách F0 để làm gì, khi F0 không triệu chứng được tự cách ly tại nhà?

Chưa kể có câu phát biểu mang tính đảo chiều của lãnh đạo cấp cao “Phải sống chung với dịch”.

Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa, nhưng cả nước cứ tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tương tự, không biết xét nghiệm diện rộng đến thế kỷ nào mới không còn F0, nhưng toàn dân Thành phố Hồ Chí Minh cứ phải ngửa mặt lên trời cho bác sĩ chọc ngoáy lỗ mũi?

Con lạy má nào đã “kiên định truy tìm F0” như “kiên định xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Chọc ngoáy lỗ mũi dân là công việc của ngành y học, không ngờ nó là “lập trường” chính trị!

A Di Đà Phật!

MAI BÁ KIẾM 22.09.2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét