Thứ Tư, 29 tháng 9, 2021

Nguyễn Thông - Đoàn thể

Nguyễn Thông - Đoàn thể
mercredi 29 septembre 2021
Thuymy


Xứ này rất nhiều tổ chức, đoàn thể được gộp lại trong hệ thống chính trị. Các đoàn thể tổ chức ấy không phải dạng tự tồn tại, tay làm hàm nhai mà sống tầm gửi vào ngân sách. Chúng làm được những gì, có mà trời biết.

Hội Phụ nữ Việt Nam trên danh nghĩa là đại diện cho giới nữ, bảo vệ quyền lợi của đàn bà xứ ta nhưng rất nhiều vụ đàn bà bị áp bức bất công, không thấy nó lên tiếng.

Chẳng hạn vụ người phụ nữ không đồng ý việc xét nghiệm ngoáy mũi, bị phá cửa, cưỡng chế, bẻ quặt tay bắt đi ngoáy xảy ra chiều qua ở Bình Dương, không thấy trung ương hội hoặc tỉnh hội mở mồm nói được nửa lời.

Cả cái gọi là Ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em cũng tịt ngóm luôn, khi cháu bé khóc lóc thương mẹ.

Hay vụ cái lư hương thờ cúng Đức Thánh Trần, không thấy ông bà nào, tinh dững giáo sư tiến sĩ ở Hội Sử học, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam thỏ thẻ đôi lời. Sai đúng thế nào thì cũng phải dẩu mỏ ra mà có ý kiến chứ, lại cứ ngậm miệng ăn lương mãi.

NGUYỄNTHÔNG 29.09.2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét