Thứ Sáu, 26 tháng 11, 2021

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO
Về việc gây quỹ yểm trợ Đài Phát Thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI


Hoa Kỳ, ngày 20 tháng 11 năm 2021:

Trong thời gian qua, nhiều đồng hương đã liên lạc hỏi mua vé số gây quỹ yểm trợ Đài Đáp Lời Sông Núi (ĐLSN), cũng như chương trình các buổi gây quỹ tại các địa phương trong thời gian tới. Để trả lời chung, Lực Lượng Cứu Quốc (LLCQ) trân trọng thông báo:

Đọc tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét