Thứ Hai, 10 tháng 1, 2022

Lưu Trọng Văn - Công đoàn độc lập, bao giờ ?

Lưu Trọng Văn - Công đoàn độc lập, bao giờ ?
dimanche 9 janvier 2022
Thuymy


Mấy ngày nay giáp Tết nổi lên sự việc hàng nghìn công nhân ngừng việc, phản đối giới chủ vì thưởng Tết giảm và đòi tăng lương.

Tại sao đụng chuyện với giới chủ, công nhân phải kéo nhau đình công hoặc biểu tình gây nhiều bất ổn trật tự xã hội như vậy?

Lý do rất đơn giản là, giới thợ chưa có công đoàn độc lập đại diện cho quyền lợi của mình.

Một điều kiện tiên quyết để Việt Nam được ký kết các hiệp định kinh tế CPTPP và EVFTA, là Việt Nam cho phép người lao động được thành lập công đoàn độc lập tự chủ của mình.

Việt Nam đã cam kết điều khoản bảo vệ người lao động này, và Quốc hội Việt Nam cũng đã điều chỉnh luật Lao động để cho phép người lao động được có công đoàn của riêng mình.Nhưng đến nay vẫn chưa có công đoàn độc lập nào ra đời hết.

Vì sao?

Nghe nói do chưa có các nghị định hướng dẫn thủ tục thành lập công đoàn, vì vậy giới thợ không biết lập công đoàn cho mình ra sao.

Vì sao lại chưa có các nghị định hướng dẫn?

Chả lẽ lại phải chờ các nước tham gia ký kết các hiệp định kinh tế với Việt Nam nhắc nhở gây sức ép ư?

Nếu có công đoàn độc lập đại diện bảo vệ quyền lợi cho mình, thì công nhân không phải kéo nhau xuống đường, đình công làm rối trật tự xã hội.

LƯUTRỌNG VĂN 09.01.2022

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét