Thứ Ba, 29 tháng 3, 2022

Bùi Chí Vinh - Đằng sau những khẩu hiệu dối trá

Bùi Chí Vinh - Đằng sau những khẩu hiệu dối trá
mardi 29 mars 2022
Thuymy


Bùi Chí Vinh : Đến giờ này mà báo chí truyền thông vẫn còn dùng xảo ngôn “chiến dịch quân sự đặc biệt” trong khi toàn thế giới (trong đó có Liên Hiệp Quốc) đều gọi đích danh là cuộc xâm lược của Nga vào đất nước Ukraine. Mọi tráo trở về thuật ngữ đó đã có từ lâu, bắt đầu từ những khẩu hiệu dối trá.

ĐẰNG SAU NHỮNG KHẨU HIỆU DỐI TRÁ

Cuc sng chưa bao gi an toàn

Dù truyn thông nhà nước mi ngày tri hô như con vt

Nhng khu hiu không h có tht

“Đc lp, T do, Hnh phúc” hoc “Công bng, Dân ch, Văn minh”

          Đc lp cái gì mà gic đến c làm thinh

          Mt đt thác Bn Gic, i Nam Quan vn “bình chân như vi”

          Hoàng Sa, Trường Sa gic tut qun đng đái

          Mt t mt nước đến cao nguyên mà có mt c như mù

T do cái gì khi ăm p nhà tù

Dân xung đường đòi tng c Formosa  là b tng ngay vào xà lim giam trước

Ngh sĩ, nhà thơ, tu sĩ, trí thc ra tuyên ngôn chng bn xâm lược Bc Kinh là b bt mm cho bng được

T do ăn nhu điếm đàng thì hoan hô nhưng t do ăn nói: Đng hòng !

          Hnh phúc cái gì mà ph xá biến thành sông

          Tri không mưa, trong lòng người vn ngp

          Ngp t ming cng ngp rác ti tăm, ngp cho đến nhng chính sách ch trương thâm đc

          Móc túi nhân dân t thuế đt, thuế thân cho đến thuế d thường 

Cuc sng chưa bao gi an toàn

Dù truyn thông nhà nước mi ngày tri hô như con vt

Nhng khu hiu không h có tht

“Đc lp, T do, Hnh phúc” hoc “Công bng, Dân ch, Văn minh”

          Công bng cái gì khi k đói b hy sinh

          90 triu người nghèo làm nn cho 3 triu vua quan trên chóp bu Kim T Tháp

          3 triu sut b trn ra nước ngoài kèm quc tch th 2 bt chp 90 triu dân đen tàn mt

          By sói đ t trang sách Victor Hugo tn công “Nhng K Khn Cùng”

Dân ch cái gì khi tay cóng, chân run

Tng đoàn dân oan lên kinh thành đòi đt

Ngăn cn kiến ngh đng bào không xong, chính quyn lin tr mòi đàn áp

Ti nghip nhng bà m tng lp chiến công gi chiến bi trước bo quyn

          Văn minh cái gì khi lc hu trin miên

          Làm vua đáy giếng có khác gì vua ếch

          Nhân phm đo đc suy đi thuc loi nht hành tinh mà lý lun c bô bô như hát nhép

          Dân phi đu dây như xiếc qua sông còn vua quan nm mơ Vn Lý Trường Thành

Cuc sng biết bao gi mi hết hôi tanh !

BÙI CHÍ VINH 29.03.2022

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét