Thứ Tư, 30 tháng 3, 2022

VNTB – Thuyết Âm Mưu và Tương Lai Việt Nam

VNTB – Thuyết Âm Mưu và Tương Lai Việt Nam
Trâm Anh
31.03.2022 5:45
VNThoibao
Hoa Kỳ Du Ký – Kỳ 11


(VNTB) – không nên đấu tranh làm gì để phải đi tù mọt gông như ông chủ tịch Phạm Chí Dũng của chúng tôi

 

Sao anh li mt thi gi vào nhng vic có th dn ti tù đày, mt tin ca và thi gian làm gì vy? Thế gii này làm gì có dân ch? Bt chp nhng người đng đu các chính quyn là ai, mi chuyn đu do mt nhóm người có quyn lc quyết đnh. H  trong các hm ng Tiu Bang Florida, Hoa Kỳ…” Đây là câu tr li ca mt người cho câu hi ca anh bn tôi trong chuyến chu du Hoa Kỳ khi được hi là làm gì đ ci thin tình hình nhân quyn, làm gì đ có dân ch ti Vit Nam. Đây cũng chính là ni dung ca mt thuyết âm mưu. Vy Thuyết âm mưu là gì? Có nên bàn đến nó không? Hôm nay, tôi xin chia s vài nhn đnh vi bn đc Vit Nam Thi Báo.

Có th bn cho rng đó là chuyn v vn và có rt ít người tin vào nhng chuyn như thế này. Thế gii này lúc nào cũng có nhng chuyn l. Và rng đ ý đến nhng lp lun như vy và nhng người như vy làm gì? Bn lm ri đy. Theo mt nghiên cu hãng Yougov Plc, có tr s ti Anh quc, có đến 35% dân Nga và 29% dân M tin rng s tht v tác hi ca các loi vc-xin, CÁC LOI VC-XIN ch không phi vc-xin COVID-19 nhé, b các công ty, chính quyn và các t chc có quyn lc che giu (1). 16% dân Thái và 20% dân Indonesia tin rng con người đã tiếp xúc vi người ngoài hành tinh và thông tin này vn đang b giu kín (1). Cũng xin nói vi bn đc là hãng Yougov là mt công ty được niêm yết trên th trường chng khoán London, hot đng ti 24 quc gia, và có giá tr vn hóa tương đương vi Tp Đoàn Bo Vit, công ty mà bn có th đã b mua bo him xe gn máy (2, 3).

Theo Bách Khoa Toàn Thư Britanica, thuyết âm mưu là n lc nhm gii thích các hin tượng đau thương hay có hu qu nghiêm trng là kết qu ca nhng hành đng ca mt nhóm nh nhng người có quyn lc cc kỳ ln. Nhng gii thích này bt chp các thông tin được nhiu người chp nhn v nhng s kin này; thc s, theo nhng thuyết này, các tường thut chính thc ca báo chí, ca các hãng thông tn, ca chính quyn li được coi là bng chng rng nhng thuyết này đúng (vì các hin tượng này đã xy ra và được tường thut?). Các thuyết âm mưu thường xut hin nhiu trong nhng thi kỳ có nhiu bn, thi kỳ có nhiu người lo lng, hay khó khăn, chng hn như trong chiến tranh, hay khng khong kinh tế, và sau nhng thm ha thiên nhiên như sóng thn, đng đt, và đi dch. Điu này được th hin rõ qua tình trng n r các thuyết này sau s kin khng b Ngày 11/9 vào năm 2001 và bi hơn 2 ngàn quyn sách nói v v ám sát c Tng Thng John F. Kennedy (4).  mt mc đ nào đó, não b ca con người được to dng đ b hp dn bi các thuyết âm mưu. Loài người nói chung có trình đ phát trin cao v kh năng đưa ra các kết lun và d báo các hu qu t nhng gì h nhìn thy, nghe thy, hay cm nhn được. Tuy vy, đôi khi nhng quá trình này cũng dn đến tình trng đơn gin hóa quá mc và các nhn thc sai qua hin tượng mà các nhà tâm lý gi là thiên kiến trong nhn thc (cognitive bias), theo Giáo Sư van Jrooijen (5).

Có th bn đc Vit Nam Thi Báo quan tâm rng có kh năng có rt nhiu người Vit Nam tin rng thế gii được đnh đot bi mt s trùm tài phit thế gii, mt s trong đó là người Do Thái. Do đó, bn không nên đu tranh làm gì đ phi đi tù mt gông như ông ch tch Phm Chí Dũng ca chúng tôi. Bn cũng không nên đu tranh vì bn s mt tin ca, mt công sc, và mt cơ hi làm giàu. Thay vào đó, hãy tn hưởng cuc sng ca bn. Tht vy, theo Yougov (1) 49% người Indonesia, 41% người Nga tin rng bt k ai gi chc v tng thng, ch tch (Hoa Kỳ, Nga, Trung Quc) hay ai đng đu các t chc như Liên Hip Quc, Ngân Hàng Thế Gii, v.v. thì ch có mt nhóm người bí mt điu khin mi s kin trên thế gii và h là nhóm duy nht cai tr nhân loi cùng vi nhau. Có l h cũng chính là nhóm đã gián tiếp điu khin vic bn vào đc Vit Nam Thi Báo đ gây bn chính tr ti Vit Nam!

Vì Yougov không hot đng ti Vit Nam, nên h không cho biết bao nhiêu Vit Nam tin vào thuyết này. Cá nhân tôi, đã tng gp và nói chuyn vi mt s người Vit tin vào thuyết này. Còn bn thì sao? Bn có th chia s vi chúng tôi tri nghim ca bn không?

________________

Tài liệu tham khảo

1. What conspiracy theories did people around the world believe in 2021? | YouGov

2. YOU.L – YouGov Plc Profile | Reuters

3. BVH Stock Price and Chart — HOSE:BVH — TradingView

4. conspiracy theory | Definition, Examples, & Facts | Britannica

5. Conspiracy theories and the psychology that drives people toward them (usatoday.com)


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét