Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2022

Nguyễn Thông - Giải phóng

Nguyễn Thông - Giải phóng
vendredi 29 avril 2022
Thuymy


Trên đời nghìn vạn điều khốn nạn, nhưng có lẽ khốn nạn nhất là kéo quân đi xâm lược đất nước người ta mà lại bảo rằng đó là giải phóng.

Bọn Nga, cha con nhà Putin, Lavrov, Peskov luôn mồm khoe nay giải phóng thành phố này, mai giải phóng vùng đất kia của Ukraine, giải phóng thành phố Bucha, giải phóng thành phố Kherson, giải phóng Mariupol...

Chỉ muốn nhổ nước bọt vào mặt chúng mày, đập vào mặt chúng mày, đồ xâm lược đểu giả.

Người ta đang sống yên lành, đất nước bình yên, có độc lập chủ quyền. Vu cho người ta độc tài phát xít, tay sai đế quốc, bè này lũ nọ, ăn phải bả phương tây, sống kiếp bơ thừa sữa cặn. Rồi kéo quân vào, bắn phá, giết chóc, gây cảnh tang tóc đau thương, nhà tan cửa nát, rồi trâng tráo gọi là giải phóng. Cực kỳ khốn nạn.

Và khốn nạn không kém là những tờ báo mậu dịch xứ này vẫn làm cái loa phát ngôn không công cho thằng phát xít đồ tể giết người, bê nguyên xi một cách cố ý tuyên bố của bọn xâm lược, cũng gọi là giải phóng.

Ảnh: Đây, nó giải phóng đất nước người ta đây, đứa nào bênh nó, khen nó, quan ngại nó, ngầm đi đêm với nó..., ra mà bênh.

NGUYỄN THÔNG 28.04.2022

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét