Thứ Ba, 17 tháng 5, 2022

Câu đối viếng nhà báo-nhà văn Trần Đĩnh

Câu đối viếng nhà báo-nhà văn Trần Đĩnh
Hà Sĩ Phu
Posted on 17/05/2022 by Boxit VN
Boxitvn

Ghi chú:

- “Đèn cù” và “Bất khuất” là 2 tác phẩm ỏ 2 thời kỳ khác nhau của Trần Đĩnh.

- Trần Đĩnh có nhiều duyên và nợ với những “Sự thật” và tờ báo Sự thật.

Xin đọc thêm các bài

https://www.duhoctrungquoc.vn/wiki/vi/Tr%E1%BA%A7n_%C4%90%C4%A9nh

https://www.vinadia.org/den-cu-tran-dinh/phan-tan-hai-gioi-thieu

https://ladigi.vn/tran-dinh-la-gi-chi-tiet-ve-tran-dinh-moi-nhat-2021

H.S.P.

Tác giả gửi BVN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét