Thứ Hai, 27 tháng 6, 2022

VNTB – Chi phái Cao Đài Chi Phái 1997. Đại Hội Nhơn Sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần 2022

VNTB – Chi phái Cao Đài Chi Phái 1997. Đại Hội Nhơn Sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần 2022
Tường thuật của Thính Thiện Nguyễn Văn Hoàng
27.06.2022 2:46
VNThoibaoThi hành Thông Tri của Hội Thánh [Cao Đài Tây Ninh] số 09-97/HT.TT ngày 22 tháng 2 năm Nhâm Dần (dl. 25/03/2022) về việc tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần 2022, Ban Đại Diện Hội Thánh tại hải ngoại đã tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh cấp cơ sở tại hải ngoại vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 21 tháng 5 năm Nhâm Dần (Dl 19/6/2022) tại Hội trường 1900 Gallows Road, Vienna, Virginia, một thành phố trong khu vực Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ.

Hiện diện tại Đại Hội có tất cả 40 Chức Sắc, Chức Việc và đồng đạo ở Hải Ngoại trực thuộc Tòa Thánh Tây Ninh ở các tiểu bang Hoa Kỳ như Washington DC, Virginia, Maryland, New Jersey, New York, Louisiana, California, Massachusetts, Florida, ở Montreal – Canada, Bruxelles – Vương Quốc Bỉ và đại diện ủy nhiệm của Họ đạo Paris – Pháp, Họ đạo Đài Bắc – Đài Loan, Họ đạo Tân Long, Họ Đạo Nam Vang – Cambodia.

Sau phần nghi thức Đạo là đọc Kinh Nhập Hội, Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh – Trưởng ban Đại Diện Hội Thánh tại Hải Ngoại, tuyến bố khai mạc Hội Nghị.

Sau đó là phần giới thiệu Chủ tọa đoàn Đại Hội gồm có Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh, Giáo Hữu Thái Cơ Thanh (Lê Văn Cơ) Cai Quản Họ Đạo Vùng Hoa Thịnh Đốn, và Lễ Sanh Hương Oanh (Nguyễn Hoàng Oanh) Phó Cai Quản Họ Đạo Boston, tiểu bang Massachusetts. Thư ký đoàn gồm có Chánh Trị Sự Nguyễn Tấn Tạo và Thính Thiện Nguyễn Văn Hoàng.

Tiếp theo Giáo Hữu Ngọc Tua Thanh giới thiệu tên từng vị Chức sắc, Chức việc và đồng đạo hiện diện tham dự Đại Hội.

Sau đó, đại diện các Họ Đạo lần lược báo cáo kết quả hành đạo tại địa phương trong 5 năm (2017-2022) hay kể từ ngày thành lập, cụ thể như:

  1. Họ Đạo Vùng Hoa Thịnh Đốn – Giáo Hữu Ngọc Tua Thanh thay mặt Họ Đạo, đọc báo cáo.
  2. Họ Đạo Camden, New Jersey – Lễ Sanh Hương Ken thay mặt Họ Đạo, đọc báo cáo.
  3. Họ Đạo Tampa Bay, Florida – Phó Trị Sự Trịnh Minh Tâm thay mặt Họ Đạo, đọc báo cáo.
  4. Họ Đạo Boston, Massachusetts – Lễ sanh Thái Quang Thanh – Cai Quản Họ Đạo, đọc báo cáo.
  5. Họ Đạo Syracuse, New York – Lễ sanh Ngọc Tâm Thanh – Cai Quản Họ Đạo, đọc báo cáo.
  6. Họ Đạo Montreal – Canada Phó Cai Quản Họ Đạo Montreal Lễ Sanh Thái Lộc Thanh thay mặt Họ Đạo, đọc báo cáo.
  7. Họ Đạo Bruxelles – Vương Quốc Bỉ Chánh Trị Sự Võ Thới Lai – Quyền Cai Quản Họ Đạo, đọc báo cáo.
  8. Họ Đạo Đài Bắc, Đài Loan – Do tình hình Covid 19 nên đại diện Họ Đạo không đến tham dự được, do đó Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh thay đọc báo cáo.
  9. Sau cùng là Báo Cáo 5 năm Hoạt động của Ban Đại Diện Hội Thánh tại Hải Ngoại do Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh, Trưởng Ban Đại Diện, thuyết trình.

Sau phần nghỉ giải lao, Đại Hội duyệt xét hồ sơ của 7 vị Chức Sắc xin cầu thăng lên Giáo Hữu và 16 vị Chức Việc xin cầu phong lên Lễ Sanh. Những vị này có tinh thần đạo đức và phục vụ Đạo rất đặc sắc trong 5 năm qua. Toàn thể Đại Hội đồng biểu quyết thống nhứt chấp thuận 100%.

Tiếp theo, Đại Hội thảo luận và đồng ý không có Nguyện Vọng nhơn sanh hải ngoại nào để chuyển trình về cho Hội Thánh kỳ này.

 Về đường hướng hoạt động trong 5 năm tới (2022-2027), Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh trình bày là xin chuyển lại cho vị Tân Trưởng Ban Đại Diện Hải Ngoại tương lai quyết định, và đặc biệt thông báo là kể từ ngày 20/6/2022, sau 12 năm phục vụ chính thức cho Đạo và Hội Thánh, nay đệ đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh tại Hải Ngoại lên Hội Thánh vì lý do sức khỏe, già yếu không còn sinh lực để điều hành các công tác đạo sự tại hải ngoại rất phức tạp hiện nay.

Chi phái Cao Đài 1997 hiện đang chiếm giữ Toà Thành Tây Ninh, dưới sự chỉ huy của chính quyền VN đã bị các tín đồ Cao Đài chơn truyền 1926 tố cáo trước công luận thế giới là giả danh Cao Đài. Chi nhánh Hoa Kỳ của họ, với ông Trần Quang Cảnh, cựu Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện của Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại, đã bị tòa án Mỹ tước bảng hiệu, nhưng một số tín hữu của chi phái này vẫn hoạt động dưới sự cho phép của chính quyền các địa phương theo luật tự do tôn giáo.


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét